Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse forvalter midlene etter at Vestlund Habiliteringssenter i Fyllingsdalen i Bergen ble solgt til Hordaland Fylkeskommune midt på 1990-tallet. Stiftelsen er en ideell, privat stiftelse, med formål å tilgodese barn, unge og voksne med Cerebral Parese og lignende hjerneskader ved ulike tiltak.

Stiftelsen tildeler midler i forhold til formålsparagrafen i vedtektene, og søkerne vurderes i tre grupper:

Prosjektsøknader/fellestiltak

Tiltak for enkeltsøkere

Forskning

Stiftelsen har virkeområde i Vestland Fylke (tidl. Hordaland, Sogn og Fjordane), men kan gi støtte til forskning eller fellestiltak til søkere fra andre regioner, dersom tiltaket kan vurderes å ha en effekt for målgruppen generelt.

Søknader behandles normalt én gang i året, og søknadsfristen er 1. oktober. 

Søknader sendes til styreleder, se under «Styret».