Styret i stiftelsen står fritt til å imøtekomme (eller avslå) søknader basert på styrets vurdering av kvalitet og egnethet i forhold til vedtektene. Treffgrad mot stiftelsens formål er avgjørende, ref. vedtektenes paragraf §2 (se egen side).

Søknader vedlegges budsjett som viser evt. øvrig finansiering, og datert framdriftsplan. Utbetaling forutsetter dokumentert gjennomføring, ved evt. større beløp kan delutbetalinger i forhold til framdrift være aktuelt.

Til informasjon har det gjennom årene vært gitt støtte til enkeltsøknader i størrelsesorden 10.000 til 200.000 kr., de fleste under kr. 100.000.

Søknader sendes til eirik.danielsen@online.no

Dersom søknaden inneholder sensitiv informasjon, benytt gjerne ordinær brevpost til:

J. L. Mowinckels Stiftelse

v/ Eirik Danielsen
Midtunvegen 19B
5224 Nesttun